Çocuk Hikâyeleri Dizisi

URL Kısaltması: 
cocuk-hikayeleri-dizisi
Kapak Resmi: 

Children's Stories Series

"Children's Stories Series"

Children's Stories series has been prepared for the A1 and A2 levels to address the need for auxiliary reading books in Turkish for the foreign children aged between 10 and 15. The last sections of 14 stories which can be read with interest by students outside course hours contain comprehension questions about the text as well as exercises concerning the linguistic structures and vocabulary in the text.

Çocuk Hikâyeleri Dizisi

"Çocuk Hikâyeleri Dizisi"

“Çocuk Hikâyeleri Dizisi”, 10-15 yaş arasındaki yabancı çocukların Türkçe yardımcı okuma kitabı ihtiyacına cevap vermek amacıyla A1 ve A2 düzeyine uygun olarak hazırlandı. Ders dışında da öğrencilerin ilgiyle okuyacakları 14 hikâyenin son bölümlerinde metne yönelik anlama sorularının yanı sıra metinlerdeki dil yapıları ve söz varlığıyla ilgili etkinlikler de yer alıyor.