Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Yazıcı-dostu sürüm

Dünyanın dört bir köşesine merhaba!

Yunus Emre Vakfına bağlı olarak 2009 yılından beri faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye’nin, Türk dilinin, edebiyatının, tarihinin, kültürünün ve sanatının tanıtılması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekişmesi yönündeki çalışmalarını 60'ın üzerinde ülkede kurduğu 80'den fazla Kültür Merkezi aracılığıyla yürütmektedir.

Anadolu’nun önemli medeniyetlerine sahip çıkan ve bu toprakların kültürel mirasını dünyanın farklı yerlerine taşımaya çalışan Türkiye’nin kültür kurumu Yunus Emre Enstitüsü; Türkçenin kadim sesinin dünyaya duyurulmasında, tarihî ve kültürel mirasımızın tanıtılmasında önemli bir görev üstlenmiştir.

İnsani değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil etme özelliğinden dolayı adını bir Anadolu mutasavvıfı olan Yunus Emre’den alan Enstitümüz, dünyanın dört bir köşesinde Kültür Merkezleri vasıtasıyla dilimizi ve kültürümüzü tanıtmak için adımlar atmaya devam etmektedir.

Türkiye’nin kültürel diplomasi alanındaki yüzü olarak faaliyetlerini sürdüren Enstitü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Kültür Merkezi sayısını 100’e çıkarmayı, Türkçe öğretimi ve kültür-sanat faaliyetleriyle dünya toplumlarının Türkiye’yi daha yakından ve doğru kaynaklardan tanımasını, kültürlerarası etkileşim temelli faaliyetlerle dünya kültür mirasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Enstitümüz; çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemek, ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla dünya kamuoyuyla paylaşmak ve bu sayede dünya kültürleri arasında köprüler kurmak idealiyle heyecanla yürümektedir.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Şeref ATEŞ